Navigace

Obsah

VV Oznámení o projednání Zprávy o uplatňování územního plánu Benešovice

Úplné znění Změny č. 2 a č. 3 Územního plánu

Úplné znění Změny č.2 a č. 3 Územního plánu

Úplné znění Změny č.2 a č. 3 Územního plánu

Úplné znění Změny č. 2 a č.3 Územního plánu

Úplné znění Změny č. 2 a č.3 Územního plánu

BEN-N2-HLAVNÍ 1_5-1A0-cast _A

BEN-N2-HLAVNÍ 1_5-1A0-cast_B

BEN-N4-VPS- 1_5-1A0-cast_A

BEN-N4-VPS- 1_5-1A0-cast_B

OOP ÚP Benešovice- TEXT

 

Kompletní informace k územnímu plánu obce Benešovice najdete na Geoportálu Plzeňského kraje:

http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/uzemni-plany-a-dalsi-nastroje-uzemniho-planovani/