Navigace

Obsah

Zpět

Oznámení o vyložení návrhu změny mapy bonitovaných půdně ekologických jednotek ( BPEJ) na části k.ú. Benešovice p.p.č. 1659/11 a 2295/1 - dobonitace

Vyvěšeno: 9. 10. 2019

Datum sejmutí: 11. 11. 2019

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět