Navigace

Obsah


Vyhlášky

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
VV - daň z nemovitých věcí na rok 2020 04.05.2020 31.05.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 06.04.2020 31.12.2022
VV opatření obecné povahy MZ Příloha č. 1 06.04.2020 31.12.2022
Obecně závazná vyhláška č.1/2020 Požární řád obce Benešovice 11.03.2020
Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku ze psů 16.12.2019
Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 16.12.2019
Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 o místním poplatku ze vstupného 16.12.2019
VV: Opatření obecné povahy-kalamitní poškození lesních porostů 10.12.2019 31.12.2022
VV: návrh opatření obecné povahy - ochranné pásmo leteckého pozemního zařízení radiolokátoru Planá 02.12.2019 18.12.2019
VV:opatření obecné povahy-přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích-silnice II. a III.třídy, MK a veřejně přístupných UK v působnosti ORP Stříbro 27.11.2019 13.12.2019
VV opatření obecné povahy, přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci 26.11.2019 12.12.2019
OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území obce Benešovice 05.09.2019
VV oznámení "VTL, Plynovod DN 1400 RU Kateřinský potok - RU Přimda" 22.07.2019 07.08.2019
VV: opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst.6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona 08.04.2019 31.12.2022
VV - hromadný předpisný seznam na vyměření místního poplatku za provoz a odstraňování komunálních odpadů za rok 2017 26.03.2019 03.05.2019
Obecně závazná vyhláška - Noční klid 18.02.2019
Obecně závazná vyhláška - Noční klid - pokračování 18.02.2019
VV - vydání Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje 09.01.2019 25.01.2019
Veřejná vyhláška - Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje 17.09.2018 03.10.2018
Veřejná vyhláška - zahájení řízení o návrhu změny č. 3 Územního plánu Benešovice 10.09.2018 23.10.2018
VV - veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoje území 03.09.2018 03.10.2018
Veřejná vyhláška - návrh změny č.2 ÚP Benešovice 13.08.2018 29.08.2018
Návrh opatření obecné povahy - Radar Planá 02.08.2018 06.09.2018
OZV č.4/2018 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně 21.06.2018
Obecně závazná vyhl.č. 1/2017 kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy 24.08.2017
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy 06.06.2016 22.06.2016
Veřejná vyhláška o návrhu Aktualizace č.1územního rozvojePlzeňského kraje 21.05.2013

Usnesení

Ostatní dokumenty

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Cesta zveřejnění závěrečného účtu za rok 2019 na webu Stříbrského regionu (se všemi přílohami) 26.06.2020 16.07.2020
Rozpočtové opatření č.3/2020 20.05.2020
Závěrečný účet obce Benešovice za rok 2019 12.05.2020
Nabídka střediska Víteček s pomocí na zásobování seniorům, lidem s chronickým onemocněním a všem ohroženým skupinám 19.03.2020
VÝZVA STODTSKÉ NEMOCNICE 16.03.2020
Mimořádné opatření - nařízení Ministerstva zdravotnictví 11.03.2020
Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření na celý rok 2020 DSO SR 18.02.2020
Rozpočet obce Benešovice na rok 2020 19.12.2019
Střednědobý výhled rozpočtu Obce Benešovice na r.2020-2022 19.12.2019
Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek na části k.ú. Benešovice 02.12.2019 18.12.2019
Rozpočtové opatření č. 9/2019 25.11.2019
Návesní park v Benešovicích - publicita 14.11.2019
Rozpočtová opatření 7,8/2019 13.11.2019
Rozpočtová opatření č.4,5,6/2019 09.09.2019
Oznámení RO č.4,5,/2019, DSO Stříbrský region 06.08.2019 22.08.2019
Závěrečný účet obce Benešovice za rok 2018 18.06.2019
Výzva vlastníkům lesa 14.05.2019 31.10.2019
Záměr prodeje pozemku 1569/6 s nákresem 21.01.2019 06.02.2019
Výzva vlastníkům lesa 26.11.2018 30.04.2019
Oznámení RO č. 5 - 6/2018, DSO Stříbrský region 12.11.2018
Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách DSO Stříbrský region 12.11.2018
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 11.09.2018 31.10.2018
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu DSO Stříbrský region za rok 2017 21.06.2018
Schválený závěrečný účet obce za rok 2017 22.05.2018
Prohlášení o ochraně soukromí 21.05.2018
DSO Stříbrský region-oznámení RO č.1-3/2018, 4/2018 03.04.2018
rozpočtové opatření č.2/2018 29.03.2018
Výroční zpráva za rok 2017 21.02.2018
Územní plán Benešovice 19.12.2017
Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2019 - 2021 07.12.2017
Rozpočet obce Benešovice na rok 2018 07.12.2017
Stříbrský region - rozpočet 2018 15.11.2017
Stříbrský region - střednědobý výhled 2019 - 2023 15.11.2017
Stříbrský region - rozpočtové opatření č.2 15.11.2017
Návrh opatření obecné povahy - zastavení těžeb dřeva 19.09.2017 05.10.2017
VSOZC.cz - oznámení o zveřejňování schválených dokumentů 04.09.2017
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.1 DSO SR -05/2017 07.06.2017
Výroční zpráva za rok 2016 19.04.2017
Veřejnoprávní smlouva č. 2016/05/002 08.09.2016
Nová povinnost pro plátce DPH od roku 2016 23.11.2015 31.03.2016
Nařízení města Stříbra č.1/2015 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 17.04.2015 20.06.2015
Ceník dřeva platný od 1.1.2015 22.12.2014 31.12.2015
PO CELÝ ROK PRONÁJEM SÁLU PRO KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE A MOŽNOST I VIDEOPROJEKCE 19.01.2011 01.01.2012
PRONÁJEM SPORTOVNÍHO AREÁLU 19.01.2011 01.01.2012
Kontakty - Okresní ředit. a obvodní oddělení policie 23.08.2007