Navigace

Obsah


Vyhlášky

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
VV: Opatření obecné povahy kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané MZ pod č.j:17110/2020-MZE-16212 ze dne 02.04.2020 30.07.2020 31.12.2022
VV- Opatření obecné povahy č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 02.04.2020- příloha 30.07.2020 31.12.2022
VV - daň z nemovitých věcí na rok 2020 04.05.2020 31.05.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 06.04.2020 31.12.2022
VV opatření obecné povahy MZ Příloha č. 1 06.04.2020 31.12.2022
Obecně závazná vyhláška č.1/2020 Požární řád obce Benešovice 11.03.2020
Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku ze psů 16.12.2019
Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 16.12.2019
Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 o místním poplatku ze vstupného 16.12.2019
VV: Opatření obecné povahy-kalamitní poškození lesních porostů 10.12.2019 31.12.2022
VV: návrh opatření obecné povahy - ochranné pásmo leteckého pozemního zařízení radiolokátoru Planá 02.12.2019 18.12.2019
VV:opatření obecné povahy-přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích-silnice II. a III.třídy, MK a veřejně přístupných UK v působnosti ORP Stříbro 27.11.2019 13.12.2019
VV opatření obecné povahy, přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci 26.11.2019 12.12.2019
OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území obce Benešovice 05.09.2019
VV oznámení "VTL, Plynovod DN 1400 RU Kateřinský potok - RU Přimda" 22.07.2019 07.08.2019
VV: opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst.6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona 08.04.2019 31.12.2022
VV - hromadný předpisný seznam na vyměření místního poplatku za provoz a odstraňování komunálních odpadů za rok 2017 26.03.2019 03.05.2019
Obecně závazná vyhláška - Noční klid 18.02.2019
Obecně závazná vyhláška - Noční klid - pokračování 18.02.2019
VV - vydání Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje 09.01.2019 25.01.2019
Veřejná vyhláška - Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje 17.09.2018 03.10.2018
Veřejná vyhláška - zahájení řízení o návrhu změny č. 3 Územního plánu Benešovice 10.09.2018 23.10.2018
VV - veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoje území 03.09.2018 03.10.2018
Veřejná vyhláška - návrh změny č.2 ÚP Benešovice 13.08.2018 29.08.2018
Návrh opatření obecné povahy - Radar Planá 02.08.2018 06.09.2018
OZV č.4/2018 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně 21.06.2018
Obecně závazná vyhl.č. 1/2017 kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy 24.08.2017
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy 06.06.2016 22.06.2016
Veřejná vyhláška o návrhu Aktualizace č.1územního rozvojePlzeňského kraje 21.05.2013

Usnesení

Ostatní dokumenty

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Plzeňského kraje a do Senátu Parlamentu České republiky 16.09.2020 10.10.2020
Změna jízdního řádu od 13.09.2020 v autobusové dopravě 11.09.2020 31.12.2020
Vyrozumění o školení členů okrskových volebních komisí dne 24.09.2020 v 09,00 hodin v kulturním domě ve Stříbře 09.09.2020 25.09.2020
Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise Benešovice obvod č.1 konané dne 11.09.2020 od 10:00 hodin 08.09.2020 11.10.2020
Rozpočtové opatření č. 4,5 03.09.2020 31.12.2020
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise č. 1 v obci Benešovice 13.08.2020 04.10.2020
Stanovení sídla volebního okrsku obec Benešovice 10.08.2020 04.10.2020
Organizační opatření k zajištění voleb do zastupitelstva kraje a do Senátu Parlamentu České republiky 03.08.2020 03.10.2020
Cesta zveřejnění závěrečného účtu za rok 2019 na webu Stříbrského regionu (se všemi přílohami) 16.07.2020 30.06.2021
Rozpočtové opatření č.3/2020 20.05.2020
Závěrečný účet obce Benešovice za rok 2019 12.05.2020
Nabídka střediska Víteček s pomocí na zásobování seniorům, lidem s chronickým onemocněním a všem ohroženým skupinám 19.03.2020
VÝZVA STODTSKÉ NEMOCNICE 16.03.2020
Mimořádné opatření - nařízení Ministerstva zdravotnictví 11.03.2020
Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření na celý rok 2020 DSO SR 18.02.2020
Rozpočet obce Benešovice na rok 2020 19.12.2019
Střednědobý výhled rozpočtu Obce Benešovice na r.2020-2022 19.12.2019
Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek na části k.ú. Benešovice 02.12.2019 18.12.2019
Rozpočtové opatření č. 9/2019 25.11.2019
Návesní park v Benešovicích - publicita 14.11.2019
Rozpočtová opatření 7,8/2019 13.11.2019
Rozpočtová opatření č.4,5,6/2019 09.09.2019
Oznámení RO č.4,5,/2019, DSO Stříbrský region 06.08.2019 22.08.2019
Závěrečný účet obce Benešovice za rok 2018 18.06.2019
Výzva vlastníkům lesa 14.05.2019 31.10.2019
Záměr prodeje pozemku 1569/6 s nákresem 21.01.2019 06.02.2019
Výzva vlastníkům lesa 26.11.2018 30.04.2019
Oznámení RO č. 5 - 6/2018, DSO Stříbrský region 12.11.2018
Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách DSO Stříbrský region 12.11.2018
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 11.09.2018 31.10.2018
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu DSO Stříbrský region za rok 2017 21.06.2018
Schválený závěrečný účet obce za rok 2017 22.05.2018
Prohlášení o ochraně soukromí 21.05.2018
DSO Stříbrský region-oznámení RO č.1-3/2018, 4/2018 03.04.2018
rozpočtové opatření č.2/2018 29.03.2018
Výroční zpráva za rok 2017 21.02.2018
Územní plán Benešovice 19.12.2017
Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2019 - 2021 07.12.2017
Rozpočet obce Benešovice na rok 2018 07.12.2017
Stříbrský region - rozpočet 2018 15.11.2017
Stříbrský region - střednědobý výhled 2019 - 2023 15.11.2017
Stříbrský region - rozpočtové opatření č.2 15.11.2017
Návrh opatření obecné povahy - zastavení těžeb dřeva 19.09.2017 05.10.2017
VSOZC.cz - oznámení o zveřejňování schválených dokumentů 04.09.2017
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.1 DSO SR -05/2017 07.06.2017
Výroční zpráva za rok 2016 19.04.2017
Veřejnoprávní smlouva č. 2016/05/002 08.09.2016
Nová povinnost pro plátce DPH od roku 2016 23.11.2015 31.03.2016
Nařízení města Stříbra č.1/2015 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 17.04.2015 20.06.2015
PO CELÝ ROK PRONÁJEM SÁLU PRO KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE A MOŽNOST I VIDEOPROJEKCE 19.01.2011 01.01.2012
PRONÁJEM SPORTOVNÍHO AREÁLU 19.01.2011 01.01.2012
Kontakty - Okresní ředit. a obvodní oddělení policie 23.08.2007