Navigace

Obsah


Vyhlášky

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
VV: Opatření obecné povahy kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané MZ pod č.j:17110/2020-MZE-16212 ze dne 02.04.2020 30.07.2020 31.12.2022
VV- Opatření obecné povahy č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 02.04.2020- příloha 30.07.2020 31.12.2022
VV - daň z nemovitých věcí na rok 2020 04.05.2020 31.05.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 06.04.2020 31.12.2022
VV opatření obecné povahy MZ Příloha č. 1 06.04.2020 31.12.2022
Obecně závazná vyhláška č.1/2020 Požární řád obce Benešovice 11.03.2020
Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku ze psů 16.12.2019
Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 16.12.2019
Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 o místním poplatku ze vstupného 16.12.2019
VV: Opatření obecné povahy-kalamitní poškození lesních porostů 10.12.2019 31.12.2022
VV: návrh opatření obecné povahy - ochranné pásmo leteckého pozemního zařízení radiolokátoru Planá 02.12.2019 18.12.2019
VV:opatření obecné povahy-přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích-silnice II. a III.třídy, MK a veřejně přístupných UK v působnosti ORP Stříbro 27.11.2019 13.12.2019
VV opatření obecné povahy, přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci 26.11.2019 12.12.2019
OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území obce Benešovice 05.09.2019
VV oznámení "VTL, Plynovod DN 1400 RU Kateřinský potok - RU Přimda" 22.07.2019 07.08.2019
VV: opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst.6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona 08.04.2019 31.12.2022
VV - hromadný předpisný seznam na vyměření místního poplatku za provoz a odstraňování komunálních odpadů za rok 2017 26.03.2019 03.05.2019
Obecně závazná vyhláška - Noční klid 18.02.2019
Obecně závazná vyhláška - Noční klid - pokračování 18.02.2019
VV - vydání Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje 09.01.2019 25.01.2019
Veřejná vyhláška - Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje 17.09.2018 03.10.2018
Veřejná vyhláška - zahájení řízení o návrhu změny č. 3 Územního plánu Benešovice 10.09.2018 23.10.2018
VV - veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoje území 03.09.2018 03.10.2018
Veřejná vyhláška - návrh změny č.2 ÚP Benešovice 13.08.2018 29.08.2018
Návrh opatření obecné povahy - Radar Planá 02.08.2018 06.09.2018
OZV č.4/2018 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně 21.06.2018
Obecně závazná vyhl.č. 1/2017 kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy 24.08.2017
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy 06.06.2016 22.06.2016
Veřejná vyhláška o návrhu Aktualizace č.1územního rozvojePlzeňského kraje 21.05.2013

Usnesení

Ostatní dokumenty