Navigace

Obsah


Vyhlášky

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Veřejná vyhláška Finanční úřad25.04.201927.05.2019
VV - oznámení o zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání "VTP Plynovod DN 1 400 RU Kateřinský potok - RU Přimda"18.04.201930.05.2019
VV: opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst.6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona08.04.201931.12.2022
VV - hromadný předpisný seznam na vyměření místního poplatku za provoz a odstraňování komunálních odpadů za rok 201726.03.201903.05.2019
Obecně závazná vyhláška - Noční klid18.02.2019
Obecně závazná vyhláška - Noční klid - pokračování18.02.2019
VV - vydání Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje09.01.201925.01.2019
Veřejná vyhláška - Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje17.09.201803.10.2018
Veřejná vyhláška - zahájení řízení o návrhu změny č. 3 Územního plánu Benešovice10.09.201823.10.2018
VV - veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoje území03.09.201803.10.2018
Veřejná vyhláška - návrh změny č.2 ÚP Benešovice13.08.201829.08.2018
Návrh opatření obecné povahy - Radar Planá02.08.201806.09.2018
OZV č. 2/2018 o místním poplatku ze psů21.06.2018
OZV č. 1/2018 o zrušení obecně závazné vyhlášky č.2/1993 o čistotě a veřejném pořádku21.06.2018
OZV č.4/2018 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně21.06.2018
Obecně závazná vyhl.č. 1/2017 kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy24.08.2017
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy06.06.201622.06.2016
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Obce Benešovice04.05.2016
Veřejná vyhláška o návrhu Aktualizace č.1územního rozvojePlzeňského kraje21.05.2013
Obecně závazná vyhláška č.2/2011 o místním poplatku ze vstupného22.12.2011
Obecně závazná vyhláška č.3/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství22.12.2011
Obecně závazná vyhláška obce č. 4/2005 - Požární řád obce03.03.2007

Usnesení

Ostatní dokumenty